ModaGossip

 

EK-1

Gizlilik Sözleşmesi

( MODAGOSSİP.COM GİZLİLİK   SÖZLEŞMESİ)

 

1.TARAFLAR                      :

            İşbu Modagossip.com Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “GİZLİLİK  SÖZLEŞMESİ” ya da “GİZLİLİK POLİTİKASI ‘’ olarak anılacaktır), Gossip Moda Elektronik Hizmetler Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle kısaca “MODAGOSSİP” ya da ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır) tarafından hizmete sunulmuş olan  http://www.Modagossip.com/ alan adlı web sitesine Kullanıcı Sözleşmesinde’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (bundan böyle  kısaca ‘’ÜYE’’ ya da ‘’KULLANICI ‘’ olarak anılacaktır) ile üye olmaksızın siteyi ziyaret eden ve giriş yapan tüm gerçek /tüzel kişileri ifade etmektedir.

KULLANICI ile Siteye üye olmaksızın siteyi ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, MODA GOSSİP.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi/Politikasını ve düzenlemeleri okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini ayrı ayrı onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.YÜRÜRLÜK                     :

KULLANICI VE / VEYA Siteye üye olmaksızın siteyi ziyaret eden tüm gerçek ve / veya tüzel kişiler, http://www.Modagossip.com  adresine giriş yaptığı andan itibaren, hiçbir şart ve koşul aranmaksızın (siteden yararlanıp yararlanmadığına, siteden kullanılmış / kişisel ürün alıp almadığı, satıp satmadığı… vs.) Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş, tüm hükümlerini okumuş ve onaylamış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Sözleşmesinde yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi site üzerindeki girişini derhal sonlandırmak ve siteden çıkış yapmak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER               :

3. 1. Modagossip, Site üzerinde Kullanıcı tarafından ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi  kendisine elektronik ortamda iletilen, kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya üçüncü kişilerle paylaşmamış olduğu kişisel bilgileri ve / veya IP trafik bilgisini, üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya Gizlilik Sözleşmesi ile düzenlenen  koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Kullanıcı ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi, Site üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini (kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün kişisel bilgiler) yayınladığı, yorumlarında veya mesajlaşmalarında paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir Kullanıcı veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Modagossip’in sorumlu olmayacağını işbu husus da rücu edemeyeceğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi, Site üzerindeki hesabına giriş yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini üçüncü kişilerle paylaşması sonucunda doğmuş/doğacak hiçbir zarardan Modagossip’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Modagossip, Site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi, Site üzerinde, Modagossip’in faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden Modagossip’in sorumlu olmadığını / olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların çözülebilmesi için, Modagossip, gerektiğinde Kullanıcı ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişinin IP trafik bilgisini tespit edebilir ve / veya kullanabilir. IP trafik bilgisi, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve ayrıntılı bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

3.6. Modagossip, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Kullanıcı’ya ait, bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini saklamakla ve ilgili mercilere sunmakla hukuken yükümlüdür.

Modagossip, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edilen bilgilerin bu makamlar ile paylaşılması sırasında ve / veya paylaşıldıktan sonra, Kullanıcı’nın veya ilgili üçüncü kişilerin, kişisel verilerin paylaşılmasından kaynaklanan maddi / manevi hiçbir zararı karşısında hukuken sorumlu değildir.

Modagossip, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinde ve Site’nin kayıtlarında arama yapabilir.

3.7. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcı’yla temas kurmak için kullanılabilir. Modagossip tarafından talep edilen veya Kullanıcı tarafından sağlanan ya da Site üzerinden yapılan işlemler ile ilgili bilgiler, Modagossip ve / veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

3.8. Modagossip tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcı’dan elde edilen bilgiler, Modagossip ve / veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.9. Modagossip, Kullanıcı’nın Site kullanım geçmişini, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, Kullanıcı ’ya öneriler ve faklı hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.

3.10. Modagossip, Gizlilik Sözleşmesi veya Modagossip.com Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir Kullanıcı’nın şikayetine konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu Kullanıcı’nın Site üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.

3.11. Modagossip, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Modagossip’in gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Modagossip’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.12.Modagossip, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez - Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Ayrıca, Kullanıcı için özel olarak tasarlanmış Kullanıcı sayfalarında, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Tarayıcılar başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak Kullanıcı, dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilir.

3.13. Modagossip, üyelik esnasında ya da daha sonraki bir aşamada aldığı onay kapsamında, Kullanıcı’ya e-posta ve / veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi yapabilir. Kullanıcı kendisine ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Ayarlar’a girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir. Modagossip, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Modagossip, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

3.14. Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. Modagossip, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini tek taraflı olarak her zaman değiştirilebileceğini ve Kullanıcı bu değişimlere ve tadilatlara her zaman uyacağını şimdiden ve peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Değişiklikler, Site’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Site üzerinde yapılan değişiklikleri Modagossip’in kullanıcılara eposta veya başka bir yöntem ile iletme zorunluluğu bulunmayıp, ilgili değişiklikleri Kullanıcı’nın siteden takip etmesi gerekmektedir. Kullanıcı, Gizlilik Sözleşmesin de yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, siteyi kullanımına derhal son verilir.  

4.GİZLİ BİLGİNİ AÇIKLANMASI          :

’GİZLİ BİLGİ’’ Kullanıcı tarafından ve / veya üye olmaksızın giriş yapan gerçek ve / veya tüzel kişi kendisine elektronik ortamda iletilen, kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya üçüncü kişilerle paylaşmamış olduğu kişisel bilgileri ve / veya IP trafik bilgisini, diğer kullanıcılar ile olan iletişimini ifade eder.

·         Bununla birlikte, Modagossip.com, aşağıdaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen ya da kısmen ifşa edebilir ya da kullanabilir:

·         Gizli bilginin işbu Modagossip.com Kullanıcı Sözleşmesi/Gizlilik Sözleşmesi ihlali ve / veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun bilgisine dahil olması;

·         Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesi veya kullanılmasına tarafın yazılı olarak muvafakat etmesi;

·         Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça ifşa edilmeden önce sahip olduğunu kanıtlaması durumunda;

·         Bilginin; alan tarafın diğer taraftan alınan söz konusu Gizli Bilgiye doğrudan ya da dolaylı olarak erişme yetkisi olmayan çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak geliştirilmesi durumunda;

·         Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı ile açıklaması durumunda.

   

 

 

 

 

Öde
0 TL 0 TL